COOKIE & PRIVACY POLICY

On Fleek Wenkbrauwstudio, gevestigd aan Hoofdstraat 104, 3901 AX Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.onfleekwenkbrauwstudio.nl
Hoofdstraat 104, 3901 AX Veenendaal
Telefoon: 06- 13 43 28 68
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

On Fleek Wenkbrauwstudio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Woonplaats
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar; tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

On Fleek Wenkbrauwstudio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te reageren op een bericht van u op onze website, zoals bij het verzoek een afspraak te maken of bij vragen
– Uw woonplaats wordt gevraagd om af te kunnen leiden uit welk(e) gebied(en) onze klanten afkomstig zijn
– Uw naam wordt gevraagd om een afspraak op te kunnen boeken als referentie en om u gepast bij uw naam aan te kunnen spreken

Geautomatiseerde besluitvorming

On Fleek Wenkbrauwstudio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van On Fleek Wenkbrauwstudio) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

On Fleek Wenkbrauwstudio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw telefoonnummer, e-mailadres, woonplaats en naam worden maximaal 2 jaar bewaard. Wij bewaren deze gegevens om onze service aan u te kunnen leveren en om vervolgafspraken te kunnen koppelen aan eerdere bezoeken.

Uw IP-adres, activiteiten en surfgedrag worden maximaal 1 jaar bewaard. Wij bewaren deze gegevens zodat wij een volledig beeld kunnen vormen van onze websitebezoekers en om u een goede website te kunnen (blijven) aanbieden.

Persoongegevens zoals naam en telefoonnummer die gedeeld worden in een Whatsapp- bericht worden maximaal 6 maanden bewaard. Indien u na het verstrijken van die termijn opnieuw een gesprek start, zullen wij u opnieuw om uw naam vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

On Fleek Wenkbrauwstudio verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. On Fleek Wenkbrauwstudio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

On Fleek Wenkbrauwstudio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. On Fleek Wenkbrauwstudio gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media- bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Registreert een unieke ID dat statistische data genereert van hoe de gebruiker de website gebruikt.
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Wordt door Google Analytics gebruikt om de hoeveelheid aanvragen te reguleren.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Registreert een unieke ID dat statistische data genereert van hoe de gebruiker de website gebruikt.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: collect
Functie: Verzend een overzicht van hoe de gebruiker door de website heen klikt en welke pagina’s deze bezoekt naar Google Analytics.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door On Fleek Wenkbrauwstudio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek. On Fleek Wenkbrauwstudio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

On Fleek Wenkbrauwstudio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].

Openingstijden:

Maandag: gesloten
Dinsdag: 11.00 – 17.30 uur
Woensdag: 11.00 – 17.30 uur
Donderdag: 11.00 – 17.30 uur
Vrijdag: 11.00 – 20.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 16.00 uur
Zondag: gesloten

Op afspraak:

Dinsdag t/m vrijdag:
10.00 – 11.00 uur
Woensdag:
18.00 – 20.00 uur

AFSPRAAK MAKEN